Blokada alkoholowa. Kalibracja blokady. Badania techniczne pojazdu. Konieczne dokumenty i zaświadczenia.
jazda pod wpływem alkoholu

Blokada alkoholowa – kwestie techniczne

Co to jest blokada alkoholowa oraz jaka jest jej rola w skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów pisałam tutaj: https://www.adwokatkierowcow.pl/blokada-alkoholowa/. Dziś chciałabym przybliżyć Ci temat blokada alkoholowa i towarzyszące jej kwestie techniczne.

Dla przypomnienia – blokada alkoholowa jest to urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika, w sytuacji gdy jesteś pod wpływem alkoholu. Samo jej zastosowanie nie wpływa na skrócenie czasu orzeczonego zakazu. Ogranicza go jednak do pojazdów niewyposażonych w blokadę. Innymi słowy od momentu zmiany przez sąd sposobu wykonywania zakazu możesz prowadzić pojazd o ile jest w nią wyposażony.

Jakie kwestie techniczne wiążą się z blokadą?

Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym nakładają na kierowców szereg obowiązków – w tym także te, które związane są z tematem blokada alkoholowa i jej kwestie techniczne.

Przede wszystkim w sytuacji zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w dokumencie prawa jazdy kierującego odnotowuje się istnienie ograniczenia uprawnienia. Informacja o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową ujawniana jest w Centralnej Ewidencji Kierowców.

W każdym przypadku kierujący pojazdem, którego uprawnienie do kierowania pojazdami ograniczone jest do pojazdów wyposażonych w blokadę, ma obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dodatkowe dokumenty. Jest to: zaświadczenie o przeprowadzonym z wynikiem pozytywnym badaniu technicznym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową oraz dokument potwierdzający kalibrację blokady.

Kto i kiedy wykonuje kalibrację blokady?

Producent lub upoważniony przedstawiciel producenta wykonuje kalibrację blokady alkoholowej oraz wystawia dokument potwierdzający. Pierwszej kalibracji dokonuje się przed jej montażem w pojeździe. Natomiast w okresie jej użytkowania obowiązek ten musi zostać spełniony co 12 miesięcy.

Czy pojazd wyposażony w blokadę wymaga dodatkowych badań?

Każdy pojazd wyposażony w blokadę alkoholową podlega dodatkowemu badaniu technicznemu. Badania techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady. Dokument ten ważny jest przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.

Blokada alkoholowa – podsumowanie obowiązków

Konsekwencją ograniczenia uprawnienia do kierowania pojazdami do możliwości kierowania jedynie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową jest zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady.

Dodatkowo kierowca ma obowiązek posiadać przy sobie zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz dokument potwierdzający kalibrację urządzenia.

W sytuacji naruszenia któregokolwiek z wymienionych powyżej obowiązków, czy samego zakazu, kierujący musi liczyć się z zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy oraz dalszymi konsekwencjami.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji lub coś jest dla Ciebie niejasne zapraszam Cię do kontaktu. Zapisz się przez kalendarz online. Jeśli masz krótkie pytanie zostaw je w komentarzu. Odpiszę, jak tylko będę mogła.

Serdeczności,

Agnieszka Walczak
Adwokat Kierowców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *