Blokada alkoholowa czyli jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów. Definicja blokady alkoholowej. Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów.
jazda pod wpływem alkoholu

Blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa – co to dokładnie oznacza? O konsekwencjach jazdy pod wpływem alkoholu oraz istniejących możliwościach działania w przypadku popełnienia przestępstwa albo wykroczenia pisałam tutaj: https://www.adwokatkierowcow.pl/co-grozi-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

Dziś chciałabym przybliżyć Ci kwestie związane z blokadą alkoholową.

Definicja blokady alkoholowej

Pojęcie blokady alkoholowej możesz znaleźć w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Jest to urządzenie techniczne, blokujące działanie silnika pojazdu w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi conajmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Innymi słowy jest to urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu.

Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego pozwalają sądowi na złagodzenie elementu represyjnego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Jest to możliwe poprzez zmianę sposobu dalszego jego wykonywania i ograniczenie środka do zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Blokada alkoholowa może być stosowana w kontekście sprawców przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, jak i wykroczenia – prowadzenia po spożyciu. Aby możliwe było skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zastosowanie blokady alkoholowej konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  • wykonywanie zakazu przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu przez okres co najmniej 10 lat
  • dokonanie pozytywnej oceny kryminologicznej

Pozytywna ocena kryminologiczna polega na ocenie czy prowadzenie pojazdu przez skazanego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Ocenia się postawę, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie sprawcy w okresie wykonywania zakazu.

Mowa jest o sytuacji, gdy minęła przynajmniej połowa czasu, na który dostałeś zakaz oraz w tym okresie nie prowadziłeś pojazdu.

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów czyli złagodzenie oddziaływania orzeczonego wobec Ciebie środka, polega na zmianie sposobu dalszego wykonywania zakazu. Zmiana polega na orzeczeniu przez sąd, że dalsze wykonywanie środka dotyczyć będzie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Czyli środek karny nadal jest wykonywany, ale jego zakres zostaje zawężony do pojazdów bez blokady alkoholowej. Zmiana ta nie wpływa na wymiar okresu, na który został orzeczony zakaz.

Co dzieje się z uprawnieniami do kierowania pojazdami po skróceniu zakazu?

Wydanie przez sąd postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest podstawą do ubiegania się o przywrócenie uprawnień. Przy czym przywrócenie uprawnień ogranicza się do możliwości prowadzenia jedynie pojazdów wyposażonych w blokadę. W praktyce sąd ma obowiązek przesłania odpisu postanowienia odpowiedniemu organowi (staroście) właściwemu dla Twojego miejsca zamieszkania. Wydając decyzję o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami, starosta wpisuje do prawa jazdy informację o ograniczeniu tj. możliwości prowadzenia jedynie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.


Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji to zapraszam Cię do kontaktu. Szczegóły i kalendarz online, przez który wygodnie się zapiszesz znajdziesz tutaj. Jeśli masz krótkie pytanie zadaj je w komentarzu. Odpowiem, jak tylko będę mogła.

Serdeczności,

Agnieszka Walczak

Adwokat Kierowców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *