• Jak sprawdzić czy pojazd ma OC? Jakie szkody obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC? Czego nie pokryje ubezpieczyciel? Maksymalna wysokość odszkodowania z polisy. Instrukcja jak sprawdzić czy pojazd ma OC
    Ubezpieczenia OC

    Jak sprawdzić czy pojazd ma OC?

    W połowie października w garażu podziemnym w jednym z bloków na warszawskim Bemowie doszło do pożaru. W jego wyniku spłonęło blisko 50 aut. Uszkodzeniu w znacznym stopniu uległ także cały budynek. Jak dotąd dokładne przyczyny pożaru nie są znane. Jako hipotezę stawia się, że źródłem pożaru był pojazd elektryczny. Kiedy dotarły do mnie informacje o tym zdarzeniu od razu pomyślałam o odpowiedzialności właściciela takiego pojazdu. Jaki jest zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych? Czy będzie ono obejmowało to zdarzenie? Czy kwota odszkodowania pokryje wysokość poniesionych szkód? I ostatecznie, co najważniejsze – jak sprawdzić czy pojazd ma OC? Jak sprawdzić czy pojazd ma OC –…