Co grozi za jazdę po wpływem alkoholu? Stan po spożyciu alkoholu. Stan nietrzeźwości. Co zrobić?
jazda pod wpływem alkoholu

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu zawsze będzie wiązać się z szeregiem konsekwencji. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Co ma wpływ na rodzaj i wymiar orzekanej sankcji? Zawartość alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu będzie miała bezpośredni wpływ nie tylko na wysokość poniesionej przez Ciebie kary. Będzie determinować także inne, dodatkowe niedogodności. Nie mam tu na myśli jedynie zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu – kiedy mówimy o stanie po spożyciu, a kiedy o nietrzeźwości?

W pierwszej kolejności ustalmy, jak to faktycznie jest. Czyli kiedy ilość alkoholu wskazuje na stan po jego spożyciu, a kiedy na nietrzeźwość?

Stan po spożyciu alkoholu występuje, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Stan nietrzeźwości natomiast zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Jazda pod wpływem alkoholu – kiedy popełniasz wykroczenie i jakie są konsekwencje?

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej wartości popełniasz wykroczenie, kiedy prowadzisz w stanie po spożyciu alkoholu. Innymi słowy masz we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

W przypadku prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu możesz spodziewać się kary aresztu albo grzywny w granicach od 50 zł do 5000 zł oraz zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz orzeka się co do zasady na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Oczywistym jest, że w przypadku czynnych kierowców ta ostatnia dolegliwość jest najbardziej uciążliwa i kłopotliwa. Klienci wielokrotnie wskazują, że zgadzają się na wszystko byle uchronić się przed zakazem prowadzenia pojazdów. Dlatego tak ważne jest, żeby skonsultować swoją sytuację z profesjonalistą. Ustalić strategię i uzyskać wskazówki co do dalszego działania. Przy zaistnieniu odpowiednich okoliczności możliwe jest zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary albo odstąpienie od jej wymierzenia lub od wymierzenia środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów.

Jazda pod wpływem alkoholu – kiedy popełniasz przestępstwo? Co się z tym wiąże?

Prowadząc pod wpływem alkoholu popełniasz przestępstwo jeśli zawartość alkoholu w Twoim organizmie stanowi wartość wskazującą na stan nietrzeźwości. Jak wskazałam wyżej – zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5‰, a w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przewidziana została kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo w takiej sytuacji sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Orzeczenie zakazu na okres dłuższy od roku wiąże się nie tylko z zatrzymaniem prawa jazdy, ale z całkowitą utratą uprawnień.

W konsekwencji, aby ponownie nabyć uprawnienia do kierowania pojazdami trzeba przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Konieczne także jest wykonanie odpowiednich badań. O tym, jak odzyskać prawo jazdy po wyroku dowiesz się w odrębnym artykule. W tym miejscu jedynie sygnalizuję taką dodatkową dolegliwość “jazdy na podwójnym gazie”.

Jazda w stanie nietrzeźwości – co można zrobić?

Jeśli wcześniej nie byłeś karany, wina i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna – czyli prowadziłeś na drodze o minimalnym natężeniu ruchu, nikt nie ucierpiał, a Twój dotychczasowy sposób życia oraz warunki osobiste świadczą o tym, że będziesz przestrzegał prawa, to można podjąć kroki w celu skierowania sprawy na posiedzenie i warunkowe umorzenie postępowania. Wówczas możliwe jest całkowite uchronienie się od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. W najgorszym wypadku sąd orzeknie ten środek w niższym wymiarze tj. do lat 2.

Z uwagi na to, że w sytuacji popełnienia wykroczenia albo przestępstwa w związku z jazdą pod wpływem alkoholu konieczne jest podjęcie działań w krótkim czasie dobrze jest uzyskać wsparcie eksperta. Kontakt z adwokatem pomoże w opracowaniu strategii działania, a konkretne kroki podjęte w odpowiednim czasie mogą zaważyć na wyniku całego postępowania.


Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji prawnej to zapraszam Cię do kontaktu. Szczegóły i kalendarz online, przez który wygodnie się zapiszesz znajdziesz tutaj. Jeśli masz krótkie pytanie zadaj je w komentarzu. Odpowiem, jak tylko będę mogła.

Serdeczności,

Agnieszka Walczak
Adwokat Kierowców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *