Odmowa przyjęcia mandatu. Kiedy odmówić przyjęcia? Jakie będą konsekwencje? O czym pamiętać?
przekroczenie prędkości

Odmowa przyjęcia mandatu – co dalej?

Jak funkcjonuje w praktyce odmowa przyjęcia mandatu w sytuacji przekroczenia prędkości? Jak ocenić warunki, w których warto rozważyć odmowę przyjęcia mandatu? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie z pewnością musisz wiedzieć co możesz zyskać i jakie będą konsekwencje takiej decyzji. Postaram się przybliżyć Ci jakie masz prawa i w jakich warunkach warto z nich skorzystać.

Kiedy rozważyć odmowę przyjęcia mandatu?

Kiedy myśleć o odmowie przyjęcia mandatu, czyli kiedy jest o co kopie kruszyć? Jeśli wiesz, że prowadziłeś zdecydowanie za szybko i prędkość, z jaką jechałeś, mocno odbiegała od dopuszczalnej, to nie przyjęcie mandatu i uruchomienie postępowania sądowego raczej nie przyniesie zamierzonego efektu. Wręcz przeciwnie może okazać się, że kara jaką wymierzy sąd będzie wyższa od grzywny nałożonej podczas kontroli drogowej. Zdecydowanie warunkiem, kiedy można rozważać odmowę przyjęcia mandatu, jest sytuacja błędu pomiaru tj. kiedy prędkość z jaką podróżowałeś była na granicy dopuszczalnej na danym obszarze. Jako przykład można podać przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Wynik pomiaru prędkości z jaką prowadziłeś pojazd w wysokości 101 km/h z pewnością kwalifikuje się w zakres błędu pomiarowego.


Więcej na temat przekroczenia prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym znajdziesz w tym artykule https://www.adwokatkierowcow.pl/przekroczenie-predkosci-o-50-km-h/


Warunkiem, kiedy warto też myśleć o odmowie jest stan wyższej konieczności, czyli sytuacja, w której popełnione przez Ciebie wykroczenie wiązało się z ochroną jakiegoś wyższego dobra. Przykładem może być sytuacja, w której wieziesz chore dziecko do szpitala lub otrzymałeś informację o złym stanie zdrowia dziecka i starasz się jak najszybciej dotrzeć do szkoły albo przedszkola. Każda taka sytuacja nadzwyczajna podlega indywidualnej ocenie i może mieć wpływ na wynik postępowania. Tym samym także na wymiar albo brak kary.

Jednocześnie, oprócz samego faktu nie popełnienia wykroczenia lub działania w stanie wyższej konieczności, to co będzie ważne, to czy dysponujesz dowodami. Podjęcie skutecznej obrony wymaga posiadania dowodów potwierdzających niewinność albo okoliczności, które usprawiedliwiały szybką jazdę. Może to być nagranie z Twojej kamery, zeznania świadków (choćby wychowawcy dziecka), dokumentacja medyczna z przychodni czy szpitala, do którego udałeś się z dzieckiem czy osobą chorą.

Jakie są konsekwencje odmowy przyjęcia mandatu?

Omówmy zatem sytuację, kiedy zostajesz zatrzymany do kontroli drogowej w związku z przekroczeniem prędkości. Podejmujesz decyzję o odmowie przyjęcia mandatu ponieważ nie zgadzasz się, że popełniłeś wykroczenie. Ewentualnie wiesz, że powód dla którego jechałeś za szybko był okolicznością usprawiedliwiającą. Co dzieje się w takiej sytuacji?

  • Policja kieruje do sądu wniosek o ukaranie – stajesz się obwinionym
  • Sąd przesyła Ci odpis wniosku o ukaranie
  • Jeśli nie ma wątpliwości co do Twojej winy sąd wydaje wyrok nakazowy
    albo
  • Prowadzi postępowanie zwyczajne tj. rozpoznaje wniosek na rozprawie i wydaje wyrok
    albo
  • W sytuacji stanu wyższej konieczności wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania ewentualnie wyrok uniewinniający

Kiedy sąd wyda wyrok nakazowy?

Sąd wyda wyrok nakazowy, w sytuacji gdy uzna, że Twoja wina i okoliczności popełnienia wykroczenia są oczywiste. Zatem, jeśli policja we wniosku o ukaranie nie opisze powodów Twojej odmowy, sąd może wydać wyrok nakazowy. W takiej sytuacji nie przeprowadza rozprawy i orzeka na posiedzeniu. W postępowaniu nakazowym nie masz zatem możliwości bieżącej obrony. Przedstawić sądowi swoje racje i prawa będziesz mógł dopiero w sprzeciwie od wyroku nakazowego. Wniesienie sprzeciwu spowoduje przekazanie sprawy do postępowania zwyczajnego.

Odmowa przyjęcia mandatu – postępowanie zwyczajne

Inaczej sytuacja przedstawia się w postępowaniu zwyczajnym. Jeśli sąd, po otrzymaniu wniosku o ukaranie oceni, że należy wyjaśnić kwestie związane z popełnieniem wykroczenia lub Twoją winą zdecyduje o przeprowadzeniu rozprawy. Zostaniesz powiadomiony o terminie rozprawy. Będziesz mógł złożyć wyjaśnienia i bronić swoich praw na bieżąco.

Odmowa przyjęcia mandatu – o czym trzeba pamiętać?

Oprócz kwestii zasadniczej, czyli oceny szans pozytywnego zakończenia postępowania oraz posiadanych dowodów, musisz także pamiętać o kilku ważnych konsekwencjach. Po pierwsze, w wyniku rozpatrzenia wniosku o ukaranie, sąd może orzec wyższą karę niż grzywna nałożona mandatem karnym. Po drugie, w Twojej sprawie będzie orzekał sąd, w którego okręgu popełniłeś wykroczenie. Innymi słowy jeśli mieszkasz w Warszawie, a prędkość przekroczyłeś w Poznaniu, to Twoją sprawę będzie rozpoznawał sąd w Poznaniu. Taka sytuacja wiąże się z koniecznością nawet kilkukrotnych wyjazdów do Poznania.


Jeśli jakaś poruszona przeze mnie kwestia pozostaje dla Ciebie niejasna albo potrzebujesz indywidualnej porady – skontaktuj się ze mną. Zapraszam Cię na konsultację do kancelarii w Warszawie. Możesz zarezerwować termin poprzez kalendarz online.

Na pewno postaram się Ci pomóc,

Serdeczności,

Agnieszka Walczak
Adwokat Kierowców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *