Polityka prywatności

Będę przetwarzać podane przez Ciebie jako ich Administrator. Nie musisz się obawiać, bo Twoje dane są u mnie bezpieczne! Zapoznaj się z kilkoma podstawowymi informacjami, co się z nimi dzieje.

1. Informacje ogólne

Korzystając ze strony zgadzasz się z poniższymi warunkami Polityki prywatności.

Administratorem strony i danych osobowych jest Agnieszka Walczak.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień niniejszej Polityki prywatności skontaktuj się ze mną poprzez adres e-mail: kontakt@adwokatkierowcow.pl

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco i zawsze czytaj. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

2. Informacje dotyczące danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:

I. Dane administratora

Administratorem strony i danych osobowych jest Agnieszka Walczak zwana dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez e-mail: kontakt@adwokatkierowcow.pl

Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania newslettera, na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane mogą być również przetwarzane w związku z dochodzeniem czy obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W newsletterze informuję o ciekawych wydarzeniach, nowych wpisach blogowych, nowych produktach czy usługach, promocjach oraz innych działaniach, które uznam za wartościowe dla mojej społeczności.

III. Cofnięcie zgody i sprzeciw

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane:

a) do momentu odwołania udzielonej zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie,

b) do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu,

c) w przypadku danych, które podałeś przy zapisie na newsletter, po wypisaniu się z niego, Twoje dane mogą być nadal przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres 1 roku na wypadek ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.

V. Odbiorcy danych

Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

– UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite,

– OVH Sp. z o.o. ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,

– zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej.

VI. Przekazywanie do Państw trzecich

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abym te dane przetwarzała, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

IX. Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że konieczne w celu wysłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości wysyłania do Ciebie newslettera.

X. Profilowanie

Twoje dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.