Przekroczenie prędkości 50 plus; zatrzymanie prawa jazdy wydanego państwo inne niż RP; elektroniczne zatrzymanie prawa jazdy
przekroczenie prędkości

Przekroczenie prędkości 50 plus

Przekroczenie prędkości 50 plus na obszarze zabudowanym było tematem jednego z pierwszych wpisów, jaki pojawił się na blogu.

Pisałam o tym tutaj https://www.adwokatkierowcow.pl/przekroczenie-predkosci-o-50-km-h/

Temat przekroczenie prędkości 50 plus był także na tapecie w programie Zet za kółkiem, wyemitowanym w dniu 13 grudnia 2020 r. https://player.radiozet.pl/Podcasty/ZET-za-Kolkiem/Co-mozemy-zrobic-jesli-policja-chce-zabrac-nam-prawo-jazdy-za-predkosc

Dziś chciałabym wrócić do kwestii przekroczenia prędkości o 50 plus na obszarze zabudowanym w kontekście pytania, jakie zadała słuchaczka radia Zet po emisji programu Zet za kółkiem.

Zatrzymanie prawa jazdy wydanego przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska 

Słuchaczka, będąca rezydentem Szwajcarii i posiadająca szwajcarskie prawo jazdy, została zatrzymana do kontroli drogowej na terenie RP. Powodem jej zatrzymania było przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Pytanie słuchaczki dotyczyło prawidłowości zastosowanej wobec niej procedury.

Zatem, jak wygląda kwestia karania i zatrzymania parwa jazdy wydanego przez inne państwo niż RP?

W przypadku przekroczenia prędkości o 50 plus na obszarze zabudowanym przez osobę z zagranicznym prawem jazdy policja zatrzymuje dokument za pokwitowaniem. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP to dokument zostaje przekazany staroście właściwemu ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Innymi słowy jeśli jechałeś za szybko na terenie Warszawy to prawo jazdy policja zwróci do Prezydenta m.st. Warszawy. Starosta zaś niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane.

Czy w tej sytuacji wydaje się decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy?

Ustawa o kierujących pojazdami w takiej sytuacji uprawnia starostę do wydania decyzji w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy (w terminie 21 dni). Zatem, w przypadku przekroczenia prędkości o 50 plus, procedura powinna wyglądać następująco:

  • policja zatrzymuje dokument
  • kierujący otrzymuje karę grzywny (mandat) zgodnie z obowiązującym na terenie RP taryfikatorem
  • starosta właściwy ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia wydaje decyzję o zatrzymaniu na okres 3 miesięcy
  • dokument zostaje przekazany do organu, który go wydał (w tym wypadku w Szwajcarii)

Kwestia podwójnego karania w państwie macierzystym i w kraju popełnienia wykroczenia

Poniesienie kary ponownie za to samo wykroczenie w państwie macierzystym (tu w Szwajcarii) w mojej opinii nie może mieć miejsca. Zakaz ponownego sądzenia i karania wynika bowiem wprost z treści art. 4 protokołu nr 7 do Konwencji o prawach człowieka. Sam dokument przekazuje się na podstawie o art. 42 ust. 1 lit. b Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Czyli odpowiednie organy w kraju macierzystym zostają poinformowane o zatrzymaniu dokumentu, jego powodach i podstawie prawnej ukarania. Nie istnieją żadne przesłanki, aby osoba, która poniosła karę w ramach przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej była karana także w kraju macierzystym.

Elektroniczne zatrzymanie prawa jazdy

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od 05 grudnia 2020 r. w sytuacji kontroli drogowej nie musimy mieć przy sobie prawa jazdy. Pytanie zatem, jak aktualnie odbywa się jego zatrzymanie w sytuacji przekroczenia prędkości o 50 plus na obszarze zabudowanym. Obecnie zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje w drodze wprowadzenia informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców. Ustawodawca wskazał, że czynność ta następuje niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek do zatrzymania. Innymi słowy zatrzymanie ujawnione się poprzez wpis do centralnej ewidencji kierowców podczas kontroli drogowej. Jeśli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska czynność ta odbywa się poprzez faktyczne zatrzymanie okazanego dokumentu.


Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji lub coś jest dla Ciebie niejasne zapraszam Cię do kontaktu. Zapisz się przez kalendarz online. Jeśli masz krótkie pytanie zostaw je w komentarzu. Odpiszę, jak tylko będę mogła.

Serdeczności,

Agnieszka Walczak
Adwokat Kierowców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *