Przekroczenie prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym. Przekroczenie prędkości. Zatrzymanie prawa jazdy. Punkty karne. Mandat karny.
przekroczenie prędkości

Przekroczenie prędkości o 50 km/h

Przekroczenie prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym wiąże się z szeregiem konsekwencji dla kierowcy. Począwszy od zatrzymania dokumentu prawa jazdy, skończywszy na mandacie i punktach karnych. Na wysokość i tym samym dotkliwość poniesionej kary mogą mieć także wpływ różne okoliczności dodatkowe. Najczęściej występującym drugim wykroczeniem przy przekroczeniu prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym jest brak dokumentu prawa jazdy podczas kontroli.

Przekroczenie prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym – konsekwencje

Pierwszą dolegliwością z jaką musimy się liczyć w związku z przekroczeniem prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym jest zatrzymanie dokumentu prawa jazdy. Na potwierdzenie jego zatrzymania funkcjonariusz wydaje pokwitowanie, które stanowi jednocześnie uprawnienie do dalszego kierowania pojazdem. Uwaga! “na pokwitowaniu” prowadzimy jedynie przez 24h od momentu zatrzymania. Po tym czasie nie wolno nam prowadzić pojazdu.

Kolejna konsekwencja to nałożenie na nas mandatu i punktów karnych zgodnie z taryfikatorem. W sytuacji przekroczenia prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym grozi nam mandat w wysokości maksymalnej 500 zł i 10 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym – co z prawkiem?

Zasadniczą kwestią, związaną z przekroczeniem prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym jest czas na jaki zatrzymuje się dokument prawa jazdy. Zgodnie z ustawą okres zatrzymania wynosi 3 miesiące. Co bardzo ważne – czas zatrzymania prawa jazdy liczy się od momentu jego fizycznego przekazania. Jeśli zatem funkcjonariusz odbierze od nas dokument w czasie kontroli drogowej to od tego momentu upływać będzie okres, po którym odzyskamy prawko. W sytuacji gdy nie będziemy mieli przy sobie dokumentu okres zatrzymania wydłuży się. Rozpocznie swój bieg dopiero od chwili zdeponowania dokumentu w siedzibie starosty właściwego ze względu na miejsce naszego zamieszkania.

W terminie 21 dni od dowiedzenia się o fakcie zatrzymania prawa jazdy, a w praktyce od momentu przekazania dokumentu przez policję, starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Decyzja otrzyma rygor natychmiastowej wykonalności czyli od chwili wydania będzie podlegać wykonaniu. W czasie 3 miesięcy zatrzymania prawa jazdy jesteśmy traktowani, jak osoba niemająca uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie prawa jazdy – czy wnosić odwołanie od decyzji starosty?

Od decyzji starosty w sprawie zatrzymania prawa jazdy można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie składa się za pośrednictwem starosty, który wydał zaskarżoną decyzję. Termin jego wniesienia wynosi 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dokonując oceny zasadności wniesienia odwołania należy pamiętać w jaki sposób organ administracji tj. SKO będzie oceniał decyzję starosty. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a później ewentualnie sąd administracyjny, nie będzie weryfikował czy popełniliśmy wykroczenie, czy doszło do błędu pomiaru, czy rzeczywiście istniała podstawa do ukarania. Dokona jedynie oceny prawidłowości wydania orzeczenia. Innymi słowy sprawdzi czy decyzję oparto na odpowiednich przepisach prawa, czy zawiera wszystkie konieczne elementy oraz czy nie zaszły jakiekolwiek błędy proceduralne.

Kolejnym aspektem jest także kwestia terminów, z jakimi związana jest procedura odwoławcza. Musimy pamiętać, że starosta ma określony czas na przekazanie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Następnie SKO także będzie je rozpatrywało w określonym czasie. Dodatkowo dochodzi okres doręczeń. W ostatecznym rozrachunku może okazać się, że czas rozpoznania naszego odwołania będzie dłuższy niż okres zatrzymania prawa jazdy. W konsekwencji odzyskamy dokument zanim odpowiedni organ rozpatrzy nasz środek zaskarżenia.

Niezależnie od powyższego, zaznaczam, że przedstawione stanowisko nie stanowi opinii prawnej. Każda sprawa wymaga oceny indywidualnej. Tylko w konkretnym stanie faktycznym możliwa jest rekomendacja zasadności zaskarżenia decyzji.

Przekroczenie prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym – prowadzenie pojazdu w czasie zatrzymania

Jak już wcześniej wspomniałam, w czasie 3 miesięcy zatrzymania prawa jazdy nie mamy uprawnień do prowadzenia pojazdów. Podejmując ryzyko kierowania pojazdem w tym okresie popełniamy wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Jeśli prowadząc pojazd bez uprawnień policja zatrzyma nas do kontroli drogowej otrzymamy mandat karny w wysokości 500 zł. Dodatkowo kontrolujący poinformuje właściwego starostę o popełnionym wykroczeniu. W konsekwencji w drodze kolejnej decyzji starosta dokona przedłużenia okresu zatrzymania dokumentu do 6 miesięcy.

Jeżeli zdecydujemy na prowadzenie pojazdu w wydłużonym okresie zatrzymania, to oprócz mandatu karnego grozi nam także utrata uprawnienia do kierowania pojazdami. Co to oznacza w praktyce? W tym momencie tracimy prawo jazdy, a jego uzyskanie wiąże się z koniecznością ponownego zdania egzaminu.

W sytuacji gdy starosta cofnie nasze uprawnienie do kierowania pojazdami, a mimo to wsiądziemy za kółko to popełnimy wówczas przestępstwo. Za nie stosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień grozi nam kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prowadzenie pojazdu “na pokwitowaniu”

Co dzieje się w sytuacji gdy kierowca przekroczy prędkość o 50 km/h w okresie 24h od zatrzymania prawa jazdy? W takiej sytuacji długość okresu zatrzymania dokumentu pozostaje taka sama. Sankcja administracyjna w tym wypadku nie podlega kumulacji. Nadal starosta wyda decyzję z okresem trzymiesięcznym.


Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji lub coś jest dla Ciebie niejasne zapraszam Cię do kontaktu. Zapisz się przez kalendarz online. Jeśli masz krótkie pytanie zostaw je w komentarzu. Odpiszę, jak tylko będę mogła.

Serdeczności,

Agnieszka Walczak
Adwokat Kierowców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *